Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

VÕ LY |

Việc phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại TP.Tam Kỳ đã nâng cao vai trò trách của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Giải quyết hồ sơ của người dân tại Trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ.Ảnh: V.L
Giải quyết hồ sơ của người dân tại Trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ.Ảnh: V.L
 

Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ đã ký Quyết định 1618/QĐ-UBND ủy quyền cho Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 8 TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố. So với trước kia, việc ủy quyền này đã cắt giảm được 30% thời gian giải quyết các TTHC. Đơn cử như thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thời gian giải quyết từ 5 ngày xuống còn 4 ngày; hay như hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội thời gian giải quyết 10 ngày xuống còn 7 ngày… Ông Nguyễn Ba - Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Tam Kỳ cho biết: “Những đối tượng bảo trợ xã hội đều được Nhà nước hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế. Vì vậy, khi thời gian giải quyết hỗ sơ được rút ngắn đồng nghĩa với việc các đối tượng này sẽ sớm được cấp thẻ bảo hiểm y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.”

Đến nay đã có 22 TTHC được Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ ủy quyền cho trưởng phòng chuyên môn của UBND thành phố thực hiện. Trong đó, Trưởng phòng Tư pháp thực hiện 3 TTHC, Trưởng phòng LĐ-TB&XH 8 TTHC, Trưởng phòng Y tế 2 TTHC, Trưởng phòng Kinh tế 3 TTHC, Trưởng phòng VH-TT 6 TTHC. Ông Nguyễn Quốc Sử - Trưởng phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ cho biết, đối với những nhiệm vụ, thẩm quyền mà trưởng phòng chuyên môn được ủy quyền, các đơn vị này sẽ không phải trình qua cấp lãnh đạo thành phố. Chính sự phân chia đầu việc, giảm bớt khâu trung gian như thế nên thời gian giải quyết công việc được rút ngắn. Điều này mang lại lợi ích lớn, góp phần làm giảm chi phí hành chính cùng thời gian chờ đợi của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi có thủ tục hành chính cần được giải quyết.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, công tác cải cách TTHC thời gian qua luôn được chính quyền thành phố đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, việc phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC cho thủ trưởng các phòng chuyên môn đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong vấn đề giải quyết TTHC đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. “Trong thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức đánh giá lại kết quả sau thời gian thực hiện ủy quyền để khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời tiếp tục xem xét, ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị giải quyết TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố” - ông Quang nói.