Nâng chất cải cách hành chính

TÙY PHONG |

Nỗ lực làm đầu mối tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc các sở, ngành của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư trong nhiều tháng qua đã thực sự hiệu quả.

Không cần sự giám sát, từ camera, cán bộ các cơ quan kiểm tra, thanh tra và cán bộ chuyên trách của trung tâm, phần mềm đánh giá mức độ hài lòng, thống kê kết quả giải quyết và những nội dung này sẽ được công khai lên màn hình để mọi người cùng biết và giám sát. Hiện tại những cán bộ, nhân viên biệt phái về trung tâm này đã tạo nên nền móng của sự thân thiện và giải quyết công việc cho những người đến giao dịch ngày càng hanh thông hơn. Không chỉ uy tín của những người thực hiện các cuộc giao dịch được nâng chất mà cả hệ thống trung tâm cũng đã nhận được sự hài lòng từ phía người dân và doanh nghiệp. Số lượng giao dịch của doanh nghiệp và người dân được ghi nhận từ ngày 19.5 đến ngày 25.5.2017 cho thấy, công tác cải cách hành chính đã có những kết quả đáng được khích lệ.

Trong số 1.033 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm trong một tuần qua đã có đến 782 hồ sơ giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn lên đến 99,9%. Theo thống kê, không những số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết ngày càng gia tăng (tính từ ngày 9.1 đến ngày 25.5.2017 đã có 16.387 hồ sơ được tiếp nhận và 14.753 hồ sơ đã hoàn tất giao dịch), số lượng phí và lệ phí qua các cuộc giao dịch này cũng đã tăng đáng kể. Chỉ riêng thu trong vòng 25 ngày của tháng 5.2017 đã hơn 342 triệu đồng, nâng con số phí, lệ phí đã thu tại trung tâm này khoảng gần 2 tỷ đồng. Sự dịch chuyển của kinh phí cũng đã được tiến hành một cách nhanh chóng. Chỉ trừ tháng 5 phải kết sổ, trung tâm này đã chuyển về tài khoản các đơn vị biệt phái tại trung tâm tổng số tiền ngay trong quý I.2017 hơn 1,1 tỷ đồng và tháng 4 cũng đã gần 500 triệu đồng.

Ông Võ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho biết hiện có 748 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của 19 sở, ban, ngành và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh) được giải quyết tại Trung tâm hành chính công. Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức và nâng chất các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ vào ngày 5 hằng tháng tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. Những doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể đăng ký tham dự buổi tiếp doanh nghiệp thông qua số điện thoại  0235.3815345 của Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, sẽ tiếp tục vận hành và nâng chất Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉ http://htdn.ipaquangnam.gov.vn nhằm giải đáp trực tuyến các câu hỏi của doanh nghiệp về quy trình, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

TÙY PHONG