Ngành LĐ-TB&XH tăng cường công tác cải cách hành chính

D.LỆ |

Chiều 23.4, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Theo báo cáo, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại qua Trung tâm Hành chính công & xúc tiến đầu tư tỉnh, ngành LĐ-TB&XH có 80 thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế này, cắt cử 2 công chức đến làm việc tại trung tâm. Sở đã niêm yết công khai 82 thủ tục hành chính (TTHC) ở các lĩnh vực người có công, lao động việc làm, dạy nghề, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh tra. Lĩnh vực lao động việc làm đã cắt giảm được 175 ngày làm việc/27 TTHC, tỷ lệ cắt giảm thời gian được 38,3%, lĩnh vực dạy nghề cắt giảm 2 TTHC, bảo trợ xã hội cắt giảm 1 TTHC, người có công cắt giảm được 6 TTHC, bình quân cắt giảm được 3 - 5 ngày làm việc/1 TTHC. Các phòng, đơn vị thuộc sở đã ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quản lý, điều hành công việc. Sở đã ứng dụng 10 phần mềm tác nghiệp, điều hành nghiệp vụ, trong đó có 6 phần mềm do sở chủ động xây dựng từ nhu cầu giải quyết công việc; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhận 395 hồ sơ trực tiếp và 94 hồ sơ trực tuyến. Trong năm 2018, ngành LĐ-TB&XH đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với 49 đầu việc, đến hết quý I.2018 đã thực hiện hoàn thành 19 đầu việc.

D.LỆ