Nông Sơn: Tập huấn sử dụng phần mềm Q-Office

PHAN VINH - MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 21 và 22.12, UBND huyện Nông Sơn phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông Quảng Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc Q-Office cho cán bộ trên địa bàn.

Báo cáo viên tập huấn cho các cán bộ tại huyện Nông Sơn. Ảnh: VINH THÔNG
Báo cáo viên tập huấn cho cán bộ tại huyện Nông Sơn. Ảnh: VINH THÔNG

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên truyền đạt các thao tác sử dụng phần mềm như cách đăng nhập hệ thống, xử lý văn bản và hồ sơ công việc, quản lý văn bản đi - đến, trao đổi nội bộ, tra cứu văn bản…

Sử dụng phần mềm Q-Office vào xử lý công việc hành chính sẽ tạo môi trường làm việc hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác. Đảm bảo sự điều hành của lãnh đạo được thông suốt, kịp thời cũng như trao đổi thông tin trong công tác quản lý giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

PHAN VINH - MINH THÔNG