Núi Thành: 119 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

ÁI LY |

Sáng qua 7.5, huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2013.

Năm qua, Ban chỉ đạo phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” huyện Núi Thành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai hướng dẫn các đơn vị hưởng ứng và thực hiện khá tốt yêu cầu nội dung của phong trào. Nhờ vậy, năm 2013 toàn huyện có 125 cơ quan, đơn vị và 12 doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa, tăng 26 đơn vị so với năm 2012. Kết quả, Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận 108 cơ quan, đơn vị và 11 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thúc đẩy việc xây dựng gia đình cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt gia đình văn hóa. Những năm qua, tỷ lệ gia đình cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt gia đình văn hóa luôn trên 95%. Dịp này, 22 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào được các cấp tuyên dương khen thưởng.

ÁI LY