Núi Thành: Hơn 99% hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Ngày 19.6, UBND huyện Núi Thành tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, bàn biện pháp cải thiện chỉ số CCHC và triển khai thực hiện đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 99% hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai ở Núi Thành trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Đ.ĐẠO
Hơn 99% hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai ở Núi Thành trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Đ.ĐẠO
 

Công tác CCHC ở Núi Thành thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, kết quả thực hiện so với yêu cầu chưa đạt hiệu quả cao. Chỉ số CCHC của huyện được tỉnh đánh giá, xếp loại đứng vị thứ 9/18 huyện, thị xã, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh xếp thứ 13/18; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 15/18. Tỷ lệ trễ hẹn đối với hồ sơ đã trả kết quả 6 tháng đầu năm là 3,07% (169/5.501 hồ sơ), trong đó lĩnh vực đất đai chiếm hơn 99% (168/169 hồ sơ trễ hẹn).

Thời gian đến, Núi Thành tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng “nền hành chính phục vụ” theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, phấn đấu tăng chỉ số CCHC trên bảng xếp hạng hằng năm của tỉnh. Bao gồm các giải pháp cụ thể: củng cố, kiện toàn bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra CCHC tại các cơ quan, đơn vị…