Núi Thành quyết tâm cải cách hành chính

VĂN PHIN |

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, đối mặt với nhiều khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, huyện Núi Thành đã và đang có nhiều giải pháp tích cực để thực hiện hiệu quả công tác này...

Công dân giải quyết hồ sơ thủ tục tại Bộ phận “một cửa” huyện Núi Thành. Ảnh: Văn Phin
Công dân giải quyết hồ sơ thủ tục tại Bộ phận “một cửa” huyện Núi Thành. Ảnh: Văn Phin

Chuyển biến

Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Núi Thành tiếp tục có chuyển biến tích cực, thể hiện qua kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Trước hết là công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện CCHC được Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện triển khai đồng bộ, từ việc xây dựng và ban hành kế hoạch, kiểm tra, đến việc tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển chung của địa phương. Riêng trong năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC, trong đó xây dựng chuyên mục CCHC phát trên sóng Đài Truyền thanh - truyền hình Núi Thành vào sáng và chiều thứ Hai hằng tuần, đăng nhiều tin bài trên Cổng thông tin điện tử huyện và cộng tác tích cực trên báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam... Tại xã bãi ngang ven biển Tam Giang, hưởng ứng chương trình hành động của xã về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 và căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, một công chức phụ trách tư pháp - hộ tịch xã đã xây dựng đề án “Trả hồ sơ tại nhà cho người có công với cách mạng, người nghèo, người già neo đơn, người tàn tật trên địa bàn xã giai đoạn 2017-2020”, được HĐND xã thống nhất và đưa vào thực hiện từ tháng 2.2017. Theo đề án này, các lĩnh vực được trả hồ sơ tại nhà gồm tư pháp - hộ tịch, thương binh - xã hội, địa chính - xây dựng, thi đua - khen thưởng, gia đình - trẻ em, hộ khẩu. Chỉ qua hơn 7 tháng thực hiện, đã có 110 trường hợp được giao hồ sơ tại nhà, nhiều nhất là lĩnh vực thương binh - xã hội với 75 trường hợp.

Theo báo cáo của UBND huyện Núi Thành tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và tổng kết công tác CCHC 2017, trong năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện thực hiện giải quyết hồ sơ trên 11 lĩnh vực với 129 thủ tục hành chính, qua đó đã tiếp nhận hơn 8.700 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ 7,76%, giảm hơn 1,2% so với năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành chia sẻ, thực hiện nội dung CCHC, huyện triển khai đầy đủ các phần việc như rà soát văn bản quản lý ngành, địa phương, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa. Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, huyện thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Qua rà soát, sắp xếp phù hợp vị trí, chức năng theo thực tế, trong năm 2017 huyện đã giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Núi Thành, chuyển chức năng về Phòng GD-ĐT và Phòng LĐ-TB&XH; tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành từ Sở Tài nguyên - môi trường để thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành; tiếp nhận nguyên trạng Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y từ Sở NN&PTNT và tổ chức lại Trạm Khuyến nông - khuyến lâm để thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND huyện. Theo đó, hiện tại Núi Thành có 12 cơ quan chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện.

Quyết liệt hơn

Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình CCHC mà huyện Núi Thành thực hiện là tiếp tục chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức, đẩy mạnh công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; đã đăng ký cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, đăng ký kinh doanh (hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã), cấp phép kinh doanh… Ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, năm 2018 huyện tiếp tục hoàn thành mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”. Đặc biệt, quyết tâm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và chuyên nghiệp. Đồng thời thực hiện cơ chế “một cửa điện tử”, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công của công tác CCHC, phấn đấu tăng chỉ số CCHC của huyện trên bảng xếp hạng hàng năm của tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành đang chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; kêu gọi Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia giám sát, góp ý trong công tác CCHC ở địa phương. Và một trong những vấn đề mấu chốt là nâng cao vai trò, trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. “CCHC ở Núi Thành hiện nay được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, với phương châm “thường xuyên, kiên trì, quyết liệt”, có trọng tâm, trọng điểm. Tư tưởng chỉ đạo trong công tác CCHC phải nhất quán, xuyên suốt, luôn lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả” - ông Nguyễn Văn Mau nói.

VĂN PHIN