Núi Thành sắp xếp hội quần chúng

VĂN PHIN |

Huyện Núi Thành đang gấp rút sắp xếp các tổ chức hội quần chúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Huyện Núi Thành hiện có 142 tổ chức hội quần chúng, trong đó có 12 hội phạm vi hoạt động cấp huyện, 130 hội phạm vi hoạt động cấp xã. Theo ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành, thông qua hoạt động của mình, các hội đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức hội hoạt động kém hiệu quả; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động phụ thuộc nhiều vào ngân sách Nhà nước; có hội đã qua thời gian đại hội nhiệm kỳ nhưng vẫn chưa tiến hành tổ chức đại hội. Bên cạnh đó, một số hội có tính chất hoạt động tương đồng, hoạt động trên cùng phạm vi, lĩnh vực như: Hội Chữ thập đỏ và Hội Từ thiện, Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội Người khuyết tật và Hội Người mù, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức, Hội Tù yêu nước và Hội Cựu thanh niên xung phong... Trước thực tế trên, việc tổ chức, sắp xếp lại các hội quần chúng là rất cần thiết và UBND huyện Núi Thành đã thông qua đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, mục tiêu sắp xếp lại các hội quần chúng gắn với việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, tránh trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội tổ chức và hoạt động. Trong việc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng, huyện Núi Thành đảm bảo không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động của hội sau khi sắp xếp. Về tổ chức, Núi Thành thực hiện theo nguyên tắc: các hội không nhất thiết phải có hệ thống ngành dọc từ trung ương đến cơ sở, nhưng hội hoạt động phải đảm bảo số lượng hội viên theo quy định (có ít nhất 20 công dân đối với hội cấp huyện; có ít nhất 10 công dân đối với hội cấp xã). Huyện hợp nhất, sáp nhập các hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trên cùng phạm vi, lĩnh vực hoạt động; giải thể đối với các hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng hoặc quá nhiệm kỳ mà không tổ chức được đại hội, số lượng hội viên không đảm bảo theo quy định...

Theo đề án, đối với cấp huyện, Núi Thành tiến hành hợp nhất 4 hội quần chúng thành 2 hội, gồm: Hội Khuyến học - Hội Cựu giáo chức, lấy tên Hội Khuyến học - Cựu giáo chức; Hội Tù yêu nước - Hội Cựu thanh niên xung phong, lấy tên Hội Tù yêu nước - Cựu thanh niên xung phong. Đồng thời sáp nhập Hội Từ thiện vào Hội Chữ thập đỏ; giải thể Hội Làm vườn. Đối với cấp xã, thị trấn, thực hiện mô hình hợp nhất như cấp huyện nên giảm từ 48 hội thành 24 hội; sáp nhập từ 34 hội còn 17 hội; giải thể Hội Nghề cá xã Tam Tiến để thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá xã Tam Tiến. “Sau khi sắp xếp các hội quần chúng, ở cấp huyện từ tổng số 12 hội, giảm còn 8 hội; ở cấp xã, thị trấn giảm 42 hội còn 88 hội. Huyện Núi Thành sẽ phấn đấu thực hiện xong việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể các hội quần chúng trong quý I - 2019” - ông Nguyễn Văn Đức cho hay.

VĂN PHIN