Núi Thành tiếp nhận hơn 10.700 hồ sơ thủ tục hành chính năm 2018

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 22.2, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, cùng với việc cải cách thể chế, huyện Núi Thành đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa. Trong năm qua đã tiếp nhận 10.718 hồ sơ thủ tục hành chính, xử lý được 9.817 hồ sơ. Tỷ lệ trễ hạn đối với hồ sơ đã trả kết quả là 12,24%, chủ yếu trên lĩnh vực đất đai (chiếm 99,2%), do lượng hồ sơ quá lớn, số người làm việc ít, phần mềm chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu…

Năm qua, huyện Núi Thành cũng tổ chức khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành hành chính đạt hiệu quả cao.

VĂN PHIN