Núi Thành xúc tiến họp trực tuyến đến cấp xã

VĂN PHIN |

Nằm trong nội dung đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính, UBND huyện Núi Thành đang phối hợp với Viettel Quảng Nam xây dựng hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến UBND cấp xã, thị trấn…

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành có 17 xã, thị trấn trải dài từ khu vực giáp ranh TP.Tam Kỳ đến tỉnh Quảng Ngãi. Huyện có các xã miền núi Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông; các xã biển Tam Tiến, Tam Quang, Tam Hòa, Tam Giang và xã đảo Tam Hải, do vậy việc triệu tập họp hành tại trung tâm huyện lỵ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức của cán bộ - công chức. Để từng bước khắc phục những hạn chế này, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính, mới đây UBND huyện Núi Thành phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức giới thiệu triển khai hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến UBND các xã, thị trấn, đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, chủ trương, định hướng phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực quản lý nhà nước nói riêng là hết sức cần thiết, tuy nhiên việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, đồng bộ và phát huy được hiệu quả. UBND huyện đã đề ra nội dung cụ thể để thực hiện. Đối với hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến UBND các xã, thị trấn, về quy mô, huyện vẫn giữ nguyên phòng họp trực tuyến hiện có của UBND huyện với UBND tỉnh; tận dụng và phát huy các trang thiết bị có sẵn, chỉ đầu tư lắp đặt bổ sung các trang thiết bị cần thiết còn thiếu để đảm bảo kết nối thông suốt khi triển khai hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến từ UBND cấp huyện đến UBND cấp xã, thị trấn trong toàn huyện. Đối với các phòng họp trực tuyến tại UBND ở 17 xã, thị trấn trong huyện, UBND huyện Núi Thành đã đề nghị Viettel Quảng Nam tiến hành khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp với UBND cấp xã, thị trấn để có phương án thống nhất đầu tư cho phù hợp, đồng bộ và hiệu quả. Ngoài phòng họp trực tuyến tại trụ sở UBND huyện, Núi Thành cũng đề nghị Viettel Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Huyện ủy khảo sát, lắp đặt hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến với các xã, thị trấn tại hội trường Huyện ủy để phục vụ những hội nghị có quy mô lớn.

Để triển khai thực hiện hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến, hệ thống camera giám sát an ninh được đồng bộ, phát huy hiệu quả, UBND huyện Núi Thành đã đề nghị Viettel Quảng Nam chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực tế, có phương án tổng thể, đồng bộ. UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - kế hoạch chủ trì, phối hợp với Viettel Quảng Nam và các đơn vị liên quan, trên cơ sở phương án đầu tư tổng thể, chủ động tham mưu UBND huyện nguồn kinh phí, lộ trình đầu tư và bố trí nguồn kinh phí hàng năm để triển khai.

VĂN PHIN