Phải xin lỗi bằng văn bản khi hồ sơ quá hạn

TÙY PHONG |

Thống kê của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, chỉ trong vòng 1 tuần (từ ngày 15.9 đến 21.9.2017), trung tâm này đã giải quyết 726/1.175 hồ sơ giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung (tỷ lệ đúng hạn 100%) và tổng phí và lệ phí thu được hơn 234,1 triệu đồng. Như vậy, tính từ ngày 9.1.2017 đến 21.9.2017 đã có 32.047/35.142 hồ sơ được tiếp nhận vì giải quyết tại trung tâm.

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho biết công cuộc hiện thực hóa các nghị quyết và kế hoạch hành động của chính quyền Quảng Nam vẫn đang tiếp diễn với nhịp độ khẩn trương. Đó là sẽ tiếp tục rà soát để rút ngắn thời gian thực hiện và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng cường công tác đăng ký kinh doanh qua mạng, phấn đấu nâng cao số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4…

Chỉ thị cải cách hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký mới đây đã yêu cầu các cơ quan quản lý rà soát và bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, có đạo đức tốt, có kỹ năng và kinh nghiệm giao tiếp làm việc tại trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ hàng năm để khen thưởng, đưa vào quy hoạch, ưu tiên đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương trước thời hạn nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xem xét xử lý kỷ luật, thay thế ngay công chức tiếp nhận không đúng về thành phần và số lượng hồ sơ, yêu cầu công dân thực hiện công việc không có trong quy trình thủ tục, hướng dẫn không đầy đủ trong 1 lần, đề nghị bổ sung từ 2 lần trở lên hoặc từ chối giải quyết hồ sơ sai quy định, có thái độ, hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền. Toàn bộ hồ sơ quá hạn phải được lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hẹn lại thời gian rõ ràng, chỉ hẹn một lần và xin lỗi bằng văn bản theo quy định. Việc gửi thông báo xin lỗi phải thực hiện trước ngày hẹn trả kết quả và phải báo cáo cấp trên trực tiếp. Ngoài ra, sẽ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân...

TÙY PHONG