Phân bổ 119 chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ cử tuyển năm 2014

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phân bổ 119 chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ cử tuyển năm 2014 cho 11 địa phương (trong đó có 103 học sinh là con em các dân tộc thiểu số và 16 học sinh là con em dân tộc Kinh). Cụ thể như sau: Nam Trà My 55 chỉ tiêu, Bắc Trà My: 8, Phước Sơn: 4, Tây Giang: 23, Nam Giang 5, Hiệp Đức: 10, Núi Thành: 4, Nông Sơn: 5, Thăng Bình: 3; Đông Giang, Tam Kỳ, mỗi địa phương 1 chỉ tiêu.

Các đối tượng nêu trên được cử đi học tại các trường: Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng (mỗi trường 23 chỉ tiêu); Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh (1 chỉ tiêu); Đại học Quảng Nam (61 chỉ tiêu); Học viện Hành chính cơ sở tại Huế (11 chỉ tiêu).

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT - cơ quan thường trực Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ và các ngành liên quan xét chọn, trình Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển tỉnh quyết định cử các đối tượng đi học theo đúng quy định của Nhà nước.

BẢO NGUYÊN