Phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính

T.D |

Ngày 26.6.2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh để tiến tới kiện toàn việc phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho các sở, ban ngành tiếp nhận và giải quyết.

Tại cuộc họp, có 6 sở, ngành đề xuất UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền hơn 50 thủ tục hành chính. Riêng Sở VH-TT&DL hiện đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền giải quyết 10 thủ tục hành chính (gần 36%) nên đề xuất phân cấp, ủy quyền thêm 6 thủ tục hành chính (cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn phòng chống bạo lực gia đình). Sở VH-TT&DL cũng cho biết sẽ ủy quyền các huyện, thị xã, thành phố giải quyết 3 thủ tục hành chính (cấp phép karaoke, cổ động trực quan, kiểm tra mô hình lưu trú nhà dân).

Nhiều đơn vị cũng đã nêu lên một số vướng mắc, nhất là ở những thủ tục hành chính thực hiện quy trình 4 bước tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Các thủ tục hành chính này phải được thẩm định, kiểm tra, đánh giá, khảo sát hiện trường… đã tốn khá nhiều thời gian, đôi khi dẫn đến chậm trễ việc xử lý hồ sơ. Ngoài ra, các sở, ban ngành cũng cho rằng việc phân cấp, ủy quyền cần có sự phối hợp của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ trong rà soát kỹ đề xuất của địa phương, đơn vị để đúng quy định pháp luật.

T.D