Phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công

T.D |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư.

Theo kế hoạch, việc rà soát thủ tục hành chính phải đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Việc phân cấp, ủy quyền phải đáp ứng đến ngày 1.1.2018, có ít nhất 30%, đến 30.6.2018 sẽ nâng lên 50% và vào 31.12.2018 sẽ lên 70%  tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ban, ngành được tiếp nhận, thẩm tra, phê duyệt và trả kết quả tại trung tâm. Các sở, ban, ngành phải rà soát, công bố đủ 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh trước ngày 1.1.2018, đồng thời kể từ ngày 1.1.2018, phải khắc con dấu thứ hai để phục vụ việc phê duyệt và đóng dấu trả kết quả giải quyết tại trung tâm này.

T.D