Phát huy vai trò người đứng đầu

VIỆT NGUYỄN |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh được tổ chức tại Tỉnh ủy ngày 25.6, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ vào Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy để đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong thời gian đến.

Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Ảnh: QUANG VIỆT
Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Ảnh: QUANG VIỆT
 

Theo báo cáo tại cuộc họp, trên cơ sở kế hoạch CCHC năm, thời gian qua Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thường trực CCHC đã chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ các giải pháp triển khai, tuy nhiên công tác tổ chức thực hiện tại một số đơn vị, địa phương còn chưa kịp thời. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo CCHC còn chưa nghiêm túc.

Còn hạn chế

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, kết quả chỉ số CCHC năm 2018 cho thấy công tác khắc phục các hạn chế, bị điểm trừ còn chậm. Nhiều nội dung bị điểm trừ 2 năm liên tục như công khai đầy đủ, đúng tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang điện tử của các cơ quan, đơn vị; phê duyệt đề án vị trí việc làm theo cơ cấu ngạch viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập hay chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức...

“Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn thiếu sự đồng bộ. Thủ tục giải quyết một số loại hồ sơ chưa tạo được quy trình thống nhất, thông suốt giữa các sở, ngành với UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai còn cao nhưng các cấp, các ngành chưa có giải pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục” - ông Trần Anh Tuấn nói. Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN-MT cho rằng, nguyên nhân tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai còn cao là do khối lượng công việc quá nhiều nhưng nguồn nhân lực lại thiếu nên xoay xở không kịp. Trong thời gian đến, sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt công việc.

Năm 2018, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Quảng Nam xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố cả nước. Trong 8 chỉ số nội dung, có 3 chỉ số nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao là chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị môi trường. Có 3 chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp là chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở, công khai minh bạch và cung ứng dịch vụ công. Còn lại 2 chỉ số nội dung trong nhóm đạt điểm thấp nhất là chỉ số thủ tục hành chính công và quản trị điện tử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phân tích, nguyên nhân là nhận thức của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tốt. Sự quan tâm, tính quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ CCHC mà trọng tâm là cải cách TTHC còn hạn chế. Tính tiên phong, năng động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan hành chính các cấp chưa đáp ứng yêu cầu về xây dựng một hệ thống công phục vụ nhân dân.

Kim chỉ nam

Trên cơ sở phân tích chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) năm 2018 của Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, cả 3 nhóm chỉ tiêu là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng CNTT đều còn nhiều khiếm khuyết, chưa theo kịp đà phát triển, hạn chế quá trình CCHC của tỉnh. “Qua tham quan CCHC ở khu vực phía nam, các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Long An đã thực hiện CCHC rất tốt. Cả hệ thống chính trị vào cuộc rất quyết tâm, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo sâu sát, UBND tỉnh điều hành rất bài bản, khoa học. Các sở, ngành, địa phương đều ký cam kết thực hiện tốt CCHC. Ban chỉ đạo CCHC duy trì chế độ họp thường xuyên, vạch rõ các hạn chế, giải quyết dứt điểm các tồn tại. Trong khi đó, tại Quảng Nam còn ngại xin lỗi khi trễ hẹn trong giải quyết các TTHC. Bài học kinh nghiệm ở các tỉnh bạn cần được áp dụng vào các sở, ngành, địa phương trong thời gian đến” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho rằng, qua chỉ số PAPI, có thể đo lường, theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Do vậy, để nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh, cần áp dụng đồng bộ các giải pháp là tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; tăng cường giám sát của người dân về phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích cấp cơ sở như y tế, bảo hiểm, giáo dục, cải thiện các cơ sở hạ tầng căn bản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, CCHC đã đặt ra nhiều vấn đề, cần triển khai thiết thực trong thời gian đến. Theo đó, các sở, ngành, địa phương nhất thiết phải phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả kiểm tra CCHC, chú trọng kiểm tra việc giải quyết TTHC ở các ngành, các lĩnh vực  liên quan đến người dân, doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hạn chế. “Các chỉ số đánh giá về quản trị công cấp tỉnh như PAPI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số ICT Index, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) cần được nâng cao trong thời gian đến” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Việt Cường cho rằng, để thực hiện CCHC tốt hơn trong thời gian đến, các cơ quan, sở, ngành, địa phương cần lấy Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy làm kim chỉ nam hành động. Theo đó, sắp xếp tinh gọn bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước. “Các cơ quan cần cắt giảm ngắn nhất thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở đơn giản hóa, thống nhất về hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC. Riêng Sở TT-TT cần tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án về CNTT để giải quyết các điểm yếu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT” - đồng chí Phan Việt Cường nói.