Phê duyệt đề án vị trí việc làm 111 đơn vị sự nghiệp công lập

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 13.1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2020.

Sở Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, tính đến ngày 30.11.2019, có 21 cơ quan hành chính thuộc tỉnh; 223 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 952 đơn vị sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Như vậy, so với năm 2015 giảm 2 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 4 cơ quan hành chính cấp huyện, 4 chi cục thuộc sở, ngành; 1 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 49 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành và 70 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đến nay, ngành đã hoàn thành việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm 111 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm qua, UBND tỉnh đã quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 22 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 19 cán bộ thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý.

Cũng theo Sở Nội vụ, điểm mới trong công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính năm 2019 là tỉnh đã đưa ra tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên; ban hành quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức khi bị trễ hạn...

TAGS