Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam trong tháng 9.2018

ĐOÀN ĐẠO - BÍCH LIÊN |

(QNO) - Chiều nay 7.9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT-TT cần hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam ngay trong tháng 9.2018. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở TT-TT cần hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh ngay trong tháng 9.2018. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO

Theo báo cáo, lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam sẽ được phân kỳ làm 2 giai đoạn. Cụ thể: giai đoạn 2018 - 2020 sẽ xây dựng nền tảng chính quyền điện tử với các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, tại các sở, ban ngành, các đơn vị cấp huyện, xã. Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo liên thông văn bản 4 cấp. Xây dựng các dịch vụ nền tảng, các cơ sở dữ liệu, danh mục dùng chung; đào tạo công dân điện tử.

Giai đoạn từ năm 2021 trở đi sẽ tiến đến phát triển toàn diện chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam với việc hoàn thiện các ứng dụng dùng chung cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực, kho dữ liệu báo cáo, thống kê. Xây dựng hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đặc biệt là các hệ thống giám sát an ninh, đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Hoàn thiện trung tâm hỗ trợ dịch vụ của tỉnh, các hệ thống hỗ trợ truy nhập của người dân vào hệ thống dịch vụ của cơ quan chính quyền; đánh giá, nâng cấp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, chính quyền điện tử là xu hướng tất yếu, khi chính quyền điện tử đi vào vận hành, người dân sẽ được hưởng lợi khi tiết kiệm được thời gian, công sức, nâng cao năng lực phục vụ của các cơ quan thực thi dịch vụ công. Chính vậy, sau cuộc họp này, Sở TT-TT cần tổng hợp các ý kiến góp ý của Trung tâm Chính phủ điện tử (Cục Tin học hóa - Bộ TT-TT), các sở ngành, đơn vị, địa phương để tổng hợp, chỉnh sửa phù hợp nhằm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và ban hành tài liệu kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam 1.0 trong tháng 9.2018.

Sau đó, Sở TT-TT chủ trì việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xây dựng kế hoạch hằng năm đúng theo lộ trình; phối hợp cùng Sở Tài chính cần xem xét tham mưu bố trí nguồn vốn để thực hiện việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Ngoài ra, các địa phương cần chú trọng việc xây dựng chính quyền điện tử cấp huyện, xã theo mô hình của Chính phủ đã ban hành.

ĐOÀN ĐẠO - BÍCH LIÊN