Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: “Chính quyền luôn nỗ lực phục vụ người dân”

HOÀNG NGỌC |

Nhiệm kỳ qua, Quảng Nam đã tập trung cao độ cho công cuộc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý. Qua đó, người dân đã được hưởng lợi từ những nỗ lực của một chính quyền chuyển từ hành chính sang phục vụ.

Thời gian qua UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: T.S
Thời gian qua UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: T.S

UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước. Theo đó, đã rà soát tổng thể danh mục thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã; đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian và tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của CCHC.

Quảng Nam đã xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, Quảng Nam xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (tài nguyên môi trường, y tế, GD-ĐT, nội vụ, LĐ-TB&XH…), đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung tạo nền tảng để hình thành chính quyền điện tử.

Đến nay, tỉnh đã kết nối liên thông 4 cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp QOffice với 27.500 người dùng; cấp hơn 1.500 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn; triển khai sử dụng email công vụ với 30.000 tài khoản; cung cấp 539 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt tỷ lệ 30%) và 253 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt tỷ lệ 14%) cho người dân và doanh nghiêp; triển khai hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC Quảng Nam); nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP; hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh LRIS…

Gần đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt về CCHC, chuyển đổi số một cách đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2025 chỉ số CCHC PAR Index tỉnh Quảng Nam nằm trong nhóm dẫn đầu 30 tỉnh, thành phố (Par Index tỉnh Quảng Nam năm 2019 xếp vị trí 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Đến năm 2030, đưa Quảng Nam trở thành một trong 10 tỉnh thành trực thuộc Trung ương có chỉ số cao nhất về chính phủ số, kinh tế số của cả nước. Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc CCHC của Quảng Nam.