Phối hợp giải quyết thủ tục

VĂN HÀO |

Các sở, ban ngành có thủ tục hành chính (TTHC) đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân đối với các TTHC được giải quyết tại trung tâm theo đúng quy định và quy trình giải quyết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Phan Tá Tây - Trưởng phòng Tiếp nhận và giải quyết TTHC (Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh) cho biết, công chức, viên chức của các sở ngành làm việc tại trung tâm sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trước khi tiếp nhận theo nguyên tắc hướng dẫn đầy đủ một lần đối với mỗi thủ tục. Không tự ý yêu cầu các tổ chức, cá nhân bổ sung các hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định đối với các TTHC đã được phê duyệt và niêm yết. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo nội dung thì tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu. Trường hợp ngược lại thì phải ghi giấy hướng dẫn bổ sung hồ sơ gửi cá nhân, tổ chức chuẩn bị hoàn chỉnh nộp lại lần sau.

Các TTHC được giải quyết tại trung tâm đảm bảo trên tinh thần giảm 30% thời gian giải quyết so với trước đây. Đây có thể là một yêu cầu khắt khe ở thời gian đầu trung tâm đi vào vận hành. Bởi những khó khăn, lúng túng tại một môi trường mới là điều khó tránh khỏi. Do vậy, các sở ngành tích cực kiểm tra đôn đốc công chức, viên chức tiếp nhận, thẩm định hoặc phối hợp thẩm định các TTHC liên quan đảm bảo chất lượng, thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Khi có kết quả giải quyết TTHC, công chức, viên chức các sở ngành làm việc tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh có trách nhiệm chuyển kết quả giải quyết TTHC cho bộ phận trả kết quả của trung tâm để trả tập trung. Ngoại trừ kết quả giải quyết TTHC của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh sẽ do bộ phận giải quyết TTHC Công an tỉnh trả trực tiếp.

Theo quy chế phối hợp, đối với TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trách nhiệm chuyển kết quả cho bộ phận giải quyết TTHC của các sở ngành theo dõi. Sau khi tiếp nhận kết quả, bộ phận giải quyết TTHC của sở ngành chuyển cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh để trả tập trung cho tổ chức, cá nhân. Nếu tổ chức, cá nhân chưa đến nhận kết quả giải quyết TTHC theo giấy biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả thì kết quả giải quyết được lưu giữ tại bộ phận trả kết quả của trung tâm.

VĂN HÀO