Phong trào tuổi trẻ xung kích cải cách hành chính: Nhiều đơn vị điển hình

VINH ANH |

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh vừa tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tham gia cải cách hành chính (CCHC)”. Nhiều kinh nghiệm, mô hình ứng dụng hiệu quả đã được giới thiệu, cho thấy những đóng góp tích cực của tuổi trẻ trong công tác CCHC.
Tham gia diễn đàn, đại diện Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh nêu vấn đề ở chính đơn vị mình: Trước đây đơn vị cũng đã nỗ lực triển khai các hoạt động CCHC hiện đại đạt được nhiều kết quả, tiêu biểu là ứng dụng hệ thống “Hải quan điện tử” giảm thời gian thông quan, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại cần khắc phục trong việc khai báo, kiểm tra giám sát thủ tục hải quan. Hệ thống CNTT chưa được tích hợp, hoạt động chưa ổn định, vận hành theo mô hình xử lý phân tán... gây khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.

Nhiều mô hình ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào cải cách hành chính đã được tuổi trẻ các đơn vị “giới thiệu” tại diễn đàn. Ảnh: VINH ANH
Nhiều mô hình ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào cải cách hành chính đã được tuổi trẻ các đơn vị “giới thiệu” tại diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Điều đáng quan tâm là đến nay các vướng mắc đó hầu như đã được giải quyết, mà mấu chốt nằm ở việc ứng dụng CNTT. Kinh nghiệm của đơn vị cũng được Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh đưa đến diễn đàn. Trong đó, với lợi thế đa số cán bộ công chức là lực lượng trẻ, có trình độ từ cao đẳng trở lên, khả năng tiếp cận nhanh các chương trình, hệ thống ứng dụng CNTT mới, chi đoàn đơn vị xác định “Xung kích thực hiện CCHC” là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào Tuổi trẻ “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Anh Trần Ngọc Đức - Bí thư Chi đoàn Cục Hải quan cho biết, Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, qua đó đoàn viên, thanh niên nhận thức cao về trách nhiệm của mình trong CCHC, hình thành phẩm chất đạo đức của người công chức hải quan trong thời kỳ mới, theo đúng tuyên ngôn phục vụ khách hàng “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Hiện nay, tất cả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính tại Cục Hải quan tỉnh đã được tin học hóa, khoảng 90% công việc được thực hiện thông qua hệ thống máy tính kết nối mạng. Trong năm 2013, Cục Hải quan đã chuẩn bị đầy đủ các bước để triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 4.2014. Đây là hệ thống thông quan hàng hóa tự động và cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam. So với hệ thống Hải quan điện tử đang ứng dụng, hệ thống mới này có nhiều ưu việt hơn, tập trung vào cả 3 khâu: trước, trong và sau khi thông quan…

Đánh giá cao việc ứng dụng CNTT vào công tác, đại diện Chi đoàn Sở Tài chính cho rằng: “Không có CNTT, ngành tài chính không thể hoàn thành nhiệm vụ”. Và lực lượng tiên phong thực hiện chính là đội ngũ đoàn viên, thanh niên khi mạnh dạn đề xuất và nghiên cứu đưa CNTT ứng dụng vào các phần việc. Anh Trần Văn Sơn - Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính khẳng định: “CNTT có ý nghĩa sống còn, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc hiện đại hóa ngành tài chính. Thiếu CNTT nghĩa là thiếu công cụ quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành”. Cùng với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - đầu tư và Sở Khoa học - công nghệ, Sở Tài chính đã được UBND tỉnh ưu tiên đầu tư trang thiết bị CNTT như hệ thống mạng, trang thiết bị, máy chủ… Năm 2006, sở đã xây dựng website đăng tải thông tin hoạt động của đơn vị đồng thời thông qua đó tạo diễn đàn trao đổi thông tin về nghiệp vụ quản lý tài chính - ngân sách và tài sản công, và đến nay đã được nâng cấp phù hợp với thực tiễn. Sở cũng đã triển khai chương trình Quản lý văn bản và hồ sơ công cho công tác quản lý văn bản đi - đến. Đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính triển khai một số phần mềm ứng dụng như: QLNS/FOX sử dụng thực hiện nhiệm vụ kế toán - chi ngân sách; phần mềm kế toán HCSN IMAS dùng cho kế toán nội bộ… “Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, cán bộ công chức mà nòng cốt là đoàn viên, thanh niên đã nhận thức được tầm quan trọng của CNTT nên đã khai thác, sử dụng hiệu quả các chương trình ứng dụng cho công tác chuyên môn” - anh Sơn nói.

“Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối Các cơ quan Quảng Nam xung kích ứng dụng CNTT tham gia cải CCHC” đã khẳng định được tính tất yếu và xu thế chung hiện nay. Qua diễn đàn cho thấy tính xung kích của tuổi trẻ Khối Các cơ quan khi đóng góp những phần việc, sáng kiến của mình về việc ứng dụng các thành quả và sự tiến bộ của khoa học trong quá trình xử lý công việc chuyên môn, góp phần thúc đẩy kết quả phong trào CCHC của tỉnh”.
(Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh - Võ Công Úc)

Hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác CCHC tiếp tục được khẳng định tại diễn đàn khi đại diện Chi đoàn Sở Nội vụ nhấn mạnh: “Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về CCHC, do đó việc thực hiện CCHC trong tham mưu lãnh đạo sở thực hiện công tác chuyên môn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của chi đoàn đơn vị”. Cơ quan Sở Nội vụ đã triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, trang bị phần mềm Văn phòng điện tử để quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Để phục vụ người dân và tổ chức, Cổng thông tin điện tử của sở (địa chỉ “noivuqnam.gov.vn”) cung cấp hơn 35 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2; Bộ phận “Một cửa” ứng dụng phần mềm xử lý công việc thể hiện được thời gian, quy trình, trách nhiệm xử lý công việc của các cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, một ứng dụng CNTT trong CCHC nổi bật tại Sở Nội vụ đó là xây dựng “Hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam”. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ… nhằm đưa ra các quyết định trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phần mềm này có chức năng phân quyền đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương, giúp quản lý, tra cứu thông tin cán bộ..., góp phần hiệu quả vào công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

VINH ANH