Phú Ninh tập huấn quy trình giải quyết hồ sơ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

VĂN CÔNG |

(QNO) - Sáng 28.2, UBND huyện Phú Ninh phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (tại TP.Đà Nẵng) tổ chức tập huấn đánh giá nội bộ quy trình giải quyết hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách công tác văn phòng tại các phòng ban của huyện.

Trong thời gian 1 ngày, học viên được trang bị các kiến thức về quy trình xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị mình; công tác đánh giá nội bộ, khắc phục những điểm không phù hợp khi áp dụng các quy trình mới; thực hiện chỉnh sửa các tài liệu, quy trình và tiếp tục xây dựng mới các quy trình ISO theo yêu cầu thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị…

Sau lớp tập huấn, các cán bộ, công chức sẽ tích cực tham mưu giúp lãnh đạo các phòng ban, đơn vị về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào công tác quản lý nhà nước tại đơn vị mình.

VĂN CÔNG