Phú Ninh triển khai hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001:2008 vào giải quyết thủ tục hành chính

Đ.ĐẠO - V.CÔNG |

(QNO) - Ngày 27.7, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

UBND huyện Phú Ninh cũng tổ chức trao huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển Quảng Nam” cho 7 cán bộ ưu tú. Ảnh: ĐẠO CÔNG
UBND huyện Phú Ninh trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển Quảng Nam” cho 7 cán bộ ưu tú. Ảnh: ĐẠO CÔNG

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Phú Ninh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin triển khai áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 với 202 bộ thủ tục trên 22 lĩnh vực, giúp giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn ở mức thấp, nâng cao chất lượng phục vụ công dân. Cụ thể từ đầu năm đến nay, cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 593 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 540 hồ sơ trả đúng hẹn; các xã, thị trấn tiếp nhận, giải quyết trên 29.798 hồ sơ, có 29.796 hồ sơ trả đúng hẹn. Ngoài ra, để công tác cải cách hành chính có hiệu quả, UBND huyện đã tổ chức 14 đợt kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nếp sống văn hóa công sở…

Cũng tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh tổ chức trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển Quảng Nam” cho 7 cán bộ có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực, góp phần vào công cuộc xây dựng huyện Phú Ninh và tỉnh Quảng Nam.

Đ.ĐẠO - V.CÔNG