Phú Ninh và Nông Sơn sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị

V.ANH - M.THÔNG - T.LÊ |

Chiều qua 26.12, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 2.1.2019. Theo đó, chuyển 2 biên chế đang công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Chuyển chức năng quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh. Ông Ngô Mỹ - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động  đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy từ ngày 2.1.2019. Được biết ngày 6.12, ông Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cũng đã ký quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - thể thao (VH-TT) và Truyền thanh - truyền hình (TT-TH) huyện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm VH-TT và Đài TT-TH huyện.

* Chiều ngày 26.12, UBND huyện Nông Sơn tổ chức công bố Quyết định giải thể Phòng Y tế; sáp nhập Trung tâm VH-TT Đài Truyền thanh - truyền hình; Ban Quản lý dự án & đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất. Theo đó, giải thể Phòng Y tế huyện, giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về Văn phòng HĐND-UBND huyện; sáp nhập Trung tâm VH-TT với Đài Truyền thanh - truyền hình thành Trung tâm VH-TH & TT-TH huyện; Ban Quản lý dự án & đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng & phát triển quỹ đất huyện.

V.ANH - M.THÔNG - T.LÊ