Quảng Nam tăng 1,08 điểm chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

V.H |

(QNO) - Ngày 4.4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017.

Chỉ số PAPI năm 2017 của Quảng Nam đạt 37,08 điểm, tăng 1,08 điểm so với năm 2016 (36 điểm). Trong 6 chỉ số, Quảng Nam đạt cao nhất ở chỉ số thủ tục hành chính công với 6,98 điểm; thấp nhất ở chỉ số giải trình với người dân, 4,98 điểm.

PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Chỉ số PAPI có 6 chỉ số lĩnh vực nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công. Ngoài ra còn có 22 chỉ số nội dung thành phần và 92 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, thành.

V.H