Quảng Nam tăng 13 bậc về chỉ số PAPI

VĂN HÀO |

(QNO) - Hôm qua 12.4, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp công bố chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (gọi tắt là PAPI) năm 2015.

Bảng xếp hạng chỉ số PAPI năm 2015. Ảnh: V.H
Bảng xếp hạng chỉ số PAPI năm 2015. Ảnh: V.H

Theo đó, Quảng Nam đứng ở vị trí thứ 20 (đạt 36,52 điểm) trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Như vậy, so với kết quả năm 2014, Quảng Nam tăng 13 bậc (năm 2014 đạt 36,4 điểm, đứng thứ 33); tuy nhiên lại thấp hơn so với 2013 (đạt 37,79 điểm, đứng thứ 17). Từ nhóm đạt điểm trung bình thấp năm 2014, Quảng Nam vươn lên nhóm đạt điểm trung bình cao năm 2015 (đứng thứ 4 trong nhóm). Có 4 nhóm điểm gồm: nhóm đạt điểm cao nhất (16 tỉnh, thành phố), nhóm đạt điểm trung bình cao (16 tỉnh, thành phố), nhóm đạt điểm trung bình thấp (16 tỉnh, thành phố) và nhóm đạt điểm thấp nhất (15 tỉnh, thành phố).

PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI có 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công. Ngoài ra còn có 22 chỉ số nội dung thành phần và 92 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. Chỉ số PAPI được cấu thành từ việc tính toán, tổng hợp từ 5.796 biến số cấu thành chỉ tiêu, nhóm thành 1.368 biến số cấu thành chỉ số thành phần và 378 biến số cấu thành 6 lĩnh vực nội dung.

Trong 6 chỉ số nội dung, Quảng Nam đạt điểm cao nhất ở chỉ số cung ứng dịch vụ công (6,7 điểm); thấp nhất ở các chỉ số công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình với người dân (đều đạt 5,5 điểm).

Chỉ số PAPI được xây dựng và thực hiện từ năm 2009. Đến nay, chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến đánh giá và phản ánh trải nghiệm của gần 75.000 người dân trên khắp mọi miền đất nước. Chỉ số PAPI là một sáng kiến mang tính tiên phong của Việt Nam với bộ dữ liệu khảo sát xã hội học lấy người dân là trung tâm lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam.

Theo kết quả bảng xếp hạng năm 2015, dẫn đầu là các địa phương: Hà Tĩnh (42,33 điểm), Cần Thơ (39,35 điểm), Phú Thọ (39,06 điểm). Nhóm cuối bảng lần lượt là Hà Giang (31,72 điểm), Quảng Ngãi (31,76 điểm) và Lai Châu (32,76 điểm).

Kết quả PAPI năm 2015 cho thấy có sự suy giảm ở 5 trong 6 chỉ số nội dung PAPI đo lường đó là: công khai, minh bạch; kiểm soát tham nhũng; tham gia của người dân ở cấp cơ sở; trách nhiệm giải trình và thủ tục hành chính công. Chỉ số nội dung duy nhất có dấu hiệu tích cực là cung ứng dịch vụ công, nhưng với số điểm tăng không đáng kể.

VĂN HÀO