Quảng Nam tụt 20 bậc chỉ số cải cách hành chính

Q.CHÂU |

(QNO) - Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) - PAR INDEX năm 2017 do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố sáng 2.5, Quảng Nam đạt 73,27 điểm, đứng thứ 52 trong 63 tỉnh, thành.

Kết quả trên cho thấy Quảng Nam tụt 20 bậc so với năm 2016 (đứng thứ 32 với 73,66 điểm). PAR INDEX năm 2017, Quảng Nam đạt điểm cao ở các lĩnh vực: tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với 15 điểm (tối đa 15,5 điểm); cải cách tài chính công đạt 6,07/7 điểm. Ngược lại, các lĩnh vực đạt thấp như: xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức chỉ đạt 8,89/16 điểm; cải cách thủ tục hành chính đạt 10,95/14,5 điểm...

Kết quả PAR INDEX năm 2017 nhóm các tỉnh, thành cho thấy sự bức phá của Quảng Ninh khi vươn lên vị trí dẫn đầu với 89,45 điểm (năm 2016 đứng thứ 6); trong khi đó Quảng Ngãi xếp cuối bảng với 59,69 điểm.

Ở nhóm các bộ, cơ quan ngang bộ, đứng đầu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 92,36 điểm; Ủy ban Dân tộc xếp cuối bảng với 72,13 điểm.

Q.CHÂU