Quế Sơn cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và xúc tiến đầu tư

NGUYỄN SỰ |

Chiều qua 1.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với lãnh đạo huyện Quế Sơn nghe báo cáo công tác cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư và hoạt động văn hóa - du lịch ở địa phương thời gian qua.

Ông Trần Đại Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, những năm qua địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính. Theo đó, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên các lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị… nhờ vậy đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết các hồ sơ so với trước đây. Đặc biệt, huyện đã xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của HĐND và UBND huyện, đảm bảo đến năm 2020 tinh giản 10% tổng số biên chế được giao. Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trong 2 năm 2016 - 2017 có 14 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn Quế Sơn với tổng nguồn vốn hơn 3.653 tỷ đồng và dự kiến giải quyết việc làm cho gần 7 nghìn lao động. Nhờ chú trọng khâu quảng bá, số lượng khách đến tham quan những điểm du lịch của Quế Sơn tăng đều qua các năm, riêng năm 2017 huyện đón tổng cộng 17.200 lượt khách. Trong khi đó, nhờ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai mạnh mẽ, năm 2017 toàn huyện có 21.069 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 94%), 101/107 thôn, khối phố và 99/111 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận những nỗ lực của Quế Sơn trong việc thực hiện những lĩnh vực nêu trên. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, huyện cần linh hoạt huy động, lồng ghép nhiều nguồn vốn để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các cụm công nghiệp, những điểm du lịch và tăng cường khâu quảng bá, giới thiệu nhằm thu hút mạnh các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất - kinh doanh.

NGUYỄN SỰ