Ra mắt hệ thống thi thử công chức trực tuyến

PV |

Đầu tháng 9.2013 này, hệ thống thi thử công chức trực tuyến chính thức ra mắt tại địa chỉ www.thionline.vn. Đây là sản phẩm được Công ty CP ICYVietnam hoàn thành theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Các thí sinh có thể thử nghiệm phần mềm thi công chức đang được sử dụng trực tiếp ngay tại nhà. Hệ thống có giao diện giống với phần mềm thi chính thức. Theo ông Phạm Kim Hùng - thành viên nhóm tác giả phần mềm thi công chức trực tuyến, ưu điểm nổi bật của việc thi công chức trực tuyến là tăng cường tính công khai, minh bạch, thí sinh có thể biết điểm và ký xác nhận về điểm thi của mình ngay sau khi thi xong. Về lâu dài, hình thức thi này sẽ tăng hiệu quả hơn nữa nếu có thêm các kênh giám sát trực tuyến một cách chặt chẽ. Phần mềm đã áp dụng thành công ở kỳ thi tuyển công chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, TP.Hải Phòng.

PV