Rà soát các thủ tục pháp lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

T.D |

Bốn doanh nghiệp đã tham dự, nêu ý kiến tại phiên tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 1.2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì chiều qua (7.1).

Kiến nghị của doanh nghiệp xoay quanh việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư chợ, xin thỏa thuận địa điểm mở rộng đầu tư, tìm kiếm mặt bằng sạch theo phân kỳ để tiếp tục thực hiện dự án và yêu cầu chấp thuận phương án quy hoạch, thiết kế của nhà đầu tư cho những dự án đã bị đình trệ nhiều năm. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, các kiến nghị của doanh nghiệp đều được ghi nhận. Chính quyền địa phương, cơ quan quản lý sẽ tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án. Tuy nhiên, hiện còn nhiều ý kiến không đồng nhất giữa các bên  liên quan, nên chính quyền, cơ quan quản lý (tỉnh, huyện) sẽ phải tiến hành rà soát, kiểm tra, xem xét các hồ sơ, thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư, trình lãnh đạo tỉnh quyết định. Có thể sẽ ban hành các quyết định chủ trương đầu tư mới trên cơ sở kế thừa các quyết định cũ, rộng đường cho doanh nghiệp tiến hành mở rộng đầu tư các dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.