Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

V.HÀO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018.

Mục đích nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ những TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; cắt giảm mạnh chi phí và thời gian tuân thủ TTHC. Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện việc rà soát có trọng tâm, hiệu quả, cần thiết. Sản phẩm sau khi rà soát phải cụ thể, thiết thực, hợp lý, hợp pháp, với chi phí thực hiện TTHC thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

V.HÀO