Rút ngắn đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Thời gian cấp phép, điều chỉnh giấy phép xây dựng trên địa bàn Quảng Nam hiện tại chỉ còn 15 ngày, rút ngắn được 50% so với quy định.

Từ đầu năm đến ngay, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.100 hồ sơ, trong đó cấp phép xây dựng hơn 100 hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều giải quyết kịp thời và đúng hạn.

Đáng chú ý, sở đã rút ngắn 30-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng so với quy định.

Cụ thể, thời gian cấp phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng hiện tại là 15 ngày (quy định là 30 ngày); thời gian gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng giảm còn 3 ngày (quy định là 5 ngày); thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) giảm còn 14 ngày (quy định là 20 ngày); thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) giảm còn 17 ngày (quy định là 25 ngày); thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giảm còn 20 ngày (quy định trước đây là 45 ngày).

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục cấp phép xây dựng, giảm thiểu thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt công tác phân cấp thẩm quyền về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; phân cấp về công tác thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng; phân cấp công tác chất lượng công trình xây dựng theo các quyết định của UBND tỉnh.

CHÂU NỮ