Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường

H.PHÚC |

Sáng 19.10, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, do bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả CCHC trên lĩnh vực TN&MT. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn làm việc với đoàn.

Theo Sở TN&MT, đến nay đơn vị thực hiện 90/93 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh (khai trương ngày 26.3.2017); tiến hành cắt giảm 70/93 thủ tục, tổng thời gian giải quyết 3.384 ngày, đã cắt giảm được 1.087,5 ngày. Từ năm 2016 đến nay, cả tỉnh cấp được 33.801 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó năm 2017 chỉ có 4 hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tổ chức bị trễ hẹn. Đáng lưu ý, qua 2 năm thực hiện mô hình một cấp đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phát sinh nhiều vướng mắc nên UBND tỉnh quyết định chuyển 6 chi nhánh Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất của sở về UBND cấp huyện quản lý theo mô hình trước đây và dự kiến cuối năm nay sẽ chuyển giao toàn bộ. UBND tỉnh cũng đánh giá, việc đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính tại một số sở, ban ngành, chính quyền cấp huyện chưa quyết liệt; thủ tục hành chính liên thông thuộc lĩnh vực đất đai còn rườm rà, phức tạp; việc khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa cao; triển khai mô hình chính quyền điện tử chậm, các phần mềm ứng dụng thiếu đồng bộ...

Đoàn kiểm tra công tác CCHC đánh giá cao kết quả thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trên lĩnh vực TN&MT. Đồng thời lưu ý, UBND tỉnh cần triển khai có hiệu quả đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với cải cách tài chính của các ngành, các cấp, đơn vị; nhân rộng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại chính quyền cấp huyện.

H.PHÚC