Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính

BẢO LÂM |

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã đăng ký cắt giảm thêm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) so với quy định. Một số đơn vị có thời gian cắt giảm với tỷ lệ cao như: Sở Kế hoạch và đầu tư (cắt giảm 33,73% thời gian giải quyết đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, rút ngắn 61,86% thời gian giải quyết đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động liên hiệp HTX, lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam cắt giảm 30%); Sở Công Thương (33,7%); Sở NN&PTNT cắt giảm từ 30% thời gian trở lên đối với 16 TTHC trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, cắt giảm 31,07% đối với thủ tục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Sở Khoa học và công nghệ (30,7%), Sở Giao thông vận tải (25%)...

UBND tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành. Cụ thể, tổng thời gian đăng ký cắt giảm của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh là 6.553 ngày/tổng thời gian giải quyết là 23.964 ngày, chiếm 27,3%.

BẢO LÂM