Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành, thời gian tiếp cận điện năng trong năm 2017 tối đa 26 ngày làm việc.

Trong đó, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổng thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của từng sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố tối đa 19 ngày làm việc; thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của Công ty Điện lực Quảng Nam tối đa 7 ngày làm việc. UBND tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xuống còn tối đa 20 ngày làm việc.

Như vậy, so với quy định cũ, quy định thời gian tiếp cận điện nặng hiện nay đã giảm được 10 ngày làm việc.

CHÂU NỮ