Sẵn sàng cho quy trình 4 bước

NHẬT PHONG |

Tin liên quan

Theo thống kê của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, tính từ ngày 2.1.2018 đến 26.7.2018, trung tâm đã giải quyết 38.635/41.239 hồ sơ tiếp nhận. Chỉ tính riêng một tuần (20 đến 26.7.2018) đã có 1.134 lượt tổ chức, công dân đến thực hiện giao dịch, trung bình mỗi ngày 189 lượt. Trung tâm đã giải quyết 1.623/1.754 hồ sơ tiếp nhận. Hiện có khoảng 1.557 hồ sơ được giải quyết đúng, trước hạn và 183 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến.

Mô hình Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư thực sự trở thành mô hình mang tính đột phá, vận hành thông suốt khi hơn 99% bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành đã chuyển sang thực hiện, năng lực cán bộ đủ thẩm quyền xử lý công việc tại trung tâm và số lượng hồ sơ được giải quyết đúng hạn chiếm hơn 95%... Quy trình giải quyết công khai minh bạch, được kiểm soát một cách toàn diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, quy trình xử lý đến lúc trả kết quả. Toàn bộ quy trình xử lý đều được công khai trên hệ thống phần mềm điện tử và có hiển thị thời gian xử lý của từng bộ phận, từng người liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính... đã nhận được sự hài lòng của đa số người đến giao dịch. Tuy nhiên, cải cách hành chính ở trung tâm này trên thực tế vẫn chưa hiệu quả vì quy trình 4 bước vẫn  thực sự chưa hoàn hảo.

Những khó khăn về cơ chế, chính sách, con người và cơ sở vật chất đã được nhìn thấy và đã có hướng thay đổi phù hợp. UBND tỉnh, các cơ quan quản lý đã tiến tới việc phân cấp, phân quyền và quy trình 4 bước thực hiện tại trung tâm này chính là chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành của cá nhân, tập thể của các cơ quan công quyền. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, nếu các sở, ban, ngành cử cán bộ biệt phái tới ngồi, tiếp nhận, đưa văn thư mang về rồi chờ mang đến trả lại là xong việc, thì sự ra đời và vận hành của trung tâm hành chính công không có ý nghĩa gì. Có thể có những thủ tục hành chính không thể thực hiện quy trình 4 bước này, nhưng gần 1.400 thủ tục và hơn 400 thủ tục đã thống nhất thực hiện quy trình 4 bước thì phải được thực hiện nhanh chóng.

Ông Võ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho hay hiện có 13/18 sở, ban, ngành đã thực hiện rà soát, đăng ký danh mục thủ tục hành chính đề nghị giải quyết 4 bước tại trung tâm. UBND tỉnh đã chính thức thống nhất cho khắc con dấu thứ hai để tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình 4 bước. Trung tâm cũng đã bố trí các phòng làm việc để lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đến giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ, thậm chí bố trí cả địa điểm bán hồ sơ mời thầu… Trung tâm đã sẵn sàng cho việc thực hiện quy trình 4 bước một cách nhanh chóng.

NHẬT PHONG