Sáp nhập BHXH Tam Kỳ vào BHXH tỉnh từ ngày 1.1.2020

DIỄM LỆ |

(QNO) - Kể từ ngày 1.1.2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Tam Kỳ được sáp nhập vào BHXH tỉnh theo Kế hoạch số 2596 của BHXH Việt Nam thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý thu chi trên địa bàn TP.Tam Kỳ do BHXH tỉnh thực hiện. Tại trụ sở làm việc hiện nay của BHXH TP.Tam Kỳ (số 517 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ), BHXH tỉnh vẫn bố trí các bộ phận làm việc, gồm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, bộ phận thu, cấp sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH và kho lưu trữ hồ sơ.

TAGS