Sáp nhập Hội Doanh nhân trẻ vào Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cho phép sáp nhập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vào Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam.

Việc sáp nhập nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn các tổ chức hội quần chúng; xác lập lại trật tự, hiệu quả mô hình hiệp hội, thu gọn đầu mối, có cơ chế, động lực để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh, hội nhập.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 23.8.2018 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì đã bàn về vấn đề hợp nhất Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam. Chủ trương này nhận được sự tán thành của các hội, sở, ban ngành liên quan.

M.L