Sắp xếp lại các đơn vị, cơ quan theo hướng tinh gọn

H.L |

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, huyện Đại Lộc đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của huyện và đề nghị UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Theo đó, huyện đã dự thảo đề án sáp nhập Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV, Đội quản lý trật tự xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, dự kiến hoàn thành việc sáp nhập trong 12.2018. Về thành lập Trung tâm Văn hóa - thông tin (VH-TT) cấp xã, huyện hoàn thành việc thành lập Trung tâm VH-TT xã, thị trấn trên cơ sở hợp nhất các cơ sở VH-TT hiện có của xã/thị trấn như: nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, đài truyền thanh, trung tâm học tập cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, bưu điện văn hóa xã. Giai đoạn 2018 - 2020, huyện tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các điểm trường, điều chỉnh quy mô lớp học, sáp nhập trường lớp; hoàn thành sáp nhập 12 trường tiểu học trên địa bàn 6 xã thành 6 trường tiểu học, sáp nhập 1 trường tiểu học và 1 trường THCS trên địa bàn xã thành 1 trường nhiều cấp học...

H.L