Sát hạch 180 ứng viên Đề án 500

PHƯƠNG GIANG |

Sáng qua 5.12, Ban điều hành Đề án 500 của tỉnh tổ chức sát hạch 180 ứng viên trong chương trình tuyển sinh nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016, khóa III năm 2013. Đây là số ứng viên của 17 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh lọt qua vòng tuyển chọn hồ sơ, tiếp tục tham dự vòng thi sát hạch để tuyển chọn đào tạo nguồn cán bộ bổ sung cho xã, phường, thị trấn.

Các ứng viên tham dự sát hạch trải qua phần thi tự luận về kiến thức chung và thi vấn đáp về các kỹ năng, kiến thức trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương, các mục tiêu lý tưởng trong công việc... Trước đó, ứng viên phải hoàn thành một bài luận về bản thân và địa phương nơi có nguyện vọng công tác nộp về cho Ban điều hành để làm cơ sở đánh giá. Sau khi có kết quả, những ứng viên lọt vào vòng 2 sẽ được tiếp tục khảo sát khả năng làm việc nhóm và hiệu suất công việc được phân công phụ trách. Được biết, trong tổng số 180 ứng viên Đề án 500 lần này, 100% có trình độ đại học (có 11,1% ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, 52,2% loại khá); ứng viên ở các ngành kinh tế chiếm 43%, xây dựng và kỹ thuật 52%; ứng viên người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 14%; có 3,8% ứng viên là đảng viên.

PHƯƠNG GIANG