Sơ kết 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Sáng nay 15.11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Đ.N
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Đ.N
 

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết, sau 1 năm triển khai Quyết định số 28, hiện đã có 95/95 bộ ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, có 60 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh; 35 đơn vị kết nối trực tiếp phần mền quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia.

Tại Quảng Nam, việc triển khai nâng cấp phần mềm, kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 28 và yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành trung ương. Hiện nay, việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông văn bản tỉnh và trục liên thông văn bản quốc gia đã được kết nối thông suốt, đảm bảo cho việc gửi, nhận dữ liệu văn bản.

Ngoài ra, Quảng Nam cũng đã thực hiện kết nối liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã, cho phép gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua trục liên thông văn bản điện tử nội tỉnh. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ văn bản điện tử được gửi, nhận giữa các cơ quan, đơn vị đạt khoảng 60% tổng số văn bản.