Sở Tài nguyên - môi trường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên internet

T.D |

Sở Tài nguyên - môi trường đã chuyển 90/93 thủ tục hành chính sang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. Hiện 90 bộ thủ tục hành chính của sở này đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên môi trường mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn. Tổ chức, cá nhân khi đăng ký và đăng nhập dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, được tải biểu mẫu theo từng lĩnh vực, thực hiện theo các biểu mẫu, có sự trao đổi, hướng dẫn chuyên môn của chuyên viên Sở Tài nguyên - môi trường để hoàn chỉnh danh mục hồ sơ, biểu mẫu và chuyên môn theo các lĩnh vực của ngành. Khi chuyên viên của sở thống nhất nội dung thì tổ chức, cá nhân in ấn và nộp bản chính thức vào một cửa của sở tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư qua đường bưu điện, không cần đi lại nhiều lần. Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở Tài nguyên - môi trường đều phải thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên internet. Trong trường hợp đặc biệt có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư.

Theo thông báo của Sở Tài nguyên - moi trường, người giao dịch về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ liên hệ theo số điện thoại: 0235.3810417 và 0235.3829832, lĩnh vực môi trường (0235.829636), biển và hải đảo (0235.3831255), khoáng sản (0235.3810416),  tài nguyên nước, khí tượng thủy văn (0235.3831002), email: tnmtquangnam@gmail.com và hướng dẫn về công nghệ thông tin (0235.2440115), di động 01653021389 (Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở  Thông tin và truyền thông). Việc trả kết quả xử lý hồ sơ có thể thực hiện theo hai cách. Đó là nhận trực tiếp kết quả xử lý hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hoặc trả kết quả xử lý hồ sơ qua đường bưu điện. Sở Tài nguyên - môi trường khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện trả kết quả qua đường bưu điện, tiết kiệm thời gian đi lại. Người giao dịch có thể liên hệ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư để được hướng dẫn chi tiết.

Cũng theo thông báo này, thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ bắt đầu từ ngày 12.9.2017. Riêng các hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm dịch vụ công của Sở Tài nguyên - môi trường theo địa chỉ http://dvc.tnmtquangnam.gov.vn  thì sẽ được tiếp tục xử lý cho đến khi hồ sơ hoàn tất. Qua ngày 12.9.2017, sở sẽ không tiếp nhận tại địa chỉ trên. Nếu quá trình triển khai thực hiện, phát sinh vướng mắc, khó khăn thì liên hệ với ông Tào Quý Tâm - Phó Chánh văn phòng Sở Tài nguyên - môi trường (0235.3852347 và 0905432418) để được hướng dẫn chi tiết.

Theo thống kê của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 8 đến 14.9 đã có 1.208 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết 832 hồ sơ và giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung, trong đó 832 hồ sơ trước và đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 100%. Tổng lệ phí đã thu theo lũy kế đến hết ngày 14.9.2017 hơn 6 tỷ đồng. Riêng thu từ ngày 8 đến ngày 14.9.2017 hơn 294 triệu đồng.

T.D