Sớm kiện toàn mô hình

NHẬT PHONG |

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư (HCC&XTĐT) sẽ nhanh chóng được kiện toàn để trở thành mô hình thực sự hiệu quả hơn trong công cuộc cải cách hành chính của Quảng Nam.

Theo một báo cáo mới đây nhất của Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh, tính từ ngày 2.1.2018 đến ngày 20.9.2018, trung tâm đã giải quyết 51.322/54.407 hồ sơ tiếp nhận; tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn chiếm đến 98%. Chỉ tính riêng trong tuần qua, trung tâm đã giải quyết 1.443/1.502 hồ sơ; số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm đến 1.419 hồ sơ. Ngoài ra, có 148 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Tổng phí và lệ phí thu được lên đến hơn 263,8 triệu đồng và lũy kế hơn 8,74 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, số hồ sơ thực hiện qua các dịch vụ bưu chính công ích đã chiếm đến 23%/tổng số hồ sơ tiếp nhận (11.361) và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 & 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành chiếm 37%/tổng số thủ tục hành chính (TTHC) đưa vào thực hiện tại trung tâm này (492). UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 1.336 TTHC đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại trung tâm (1.258 TTHC của các sở, ngành và 78 TTHC của 3 cơ quan trung ương là Công an tỉnh, Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh). Tỷ lệ TTHC của các sở, ngành đưa vào giải quyết tại trung tâm này đạt 95% và 64 TTHC do điều kiện đặc thù nên UBND quyết định không đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh. Hiện 100% số TTHC đưa vào thực hiện tại  trung tâm đã được xây dựng quy trình giải quyết, đảm bảo rõ trách nhiệm, thẩm quyền, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch tại trung tâm và trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Sự vận hành suôn sẻ, hiệu quả của Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh đã trở thành một hình mẫu cho nhiều địa phương trên cả nước tìm đến tham quan và học tập kinh nghiệm. Chính quyền và cơ quan quản lý “lạc quan” mô hình hành chính công đã thể hiện tính “ưu việt” hơn so với mô hình “một cửa, một cửa liên thông” trước đây. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn không còn ít “điểm trừ” khi quy trình 4 bước vẫn chưa thực sự hoàn hảo, số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý theo dịch vụ công trực tuyến 3 & 4 vẫn còn thấp và không ít cơ quan quản lý không thực hiện việc xin lỗi người giao dịch khi vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hẹn.

Tại buổi làm việc với Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh vào ngày 25.9.2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đôn đốc giải quyết hồ sơ sắp đến hạn và hồ sơ trễ hạn. Các sở, ngành nhanh chóng khắc con dấu thứ 2 để giải quyết TTHC theo quy trình 4 bước tại trung tâm này. Một đề án tổ chức lại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh sẽ được hoàn chỉnh theo các phương án đã dự kiến, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định. Sự kiện toàn trung tâm này hướng về chất lượng chỉ còn là vấn đề thời gian.

NHẬT PHONG