Sửa đổi thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính của Sở VH-TT&DL

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở VH-TT&DL.

Thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao ở một số môn thể thao sẽ giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Ảnh: Internet
Thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao ở một số bộ môn sẽ giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày (ảnh minh họa). Ảnh: Internet

Có 5 TTHC được sửa đổi, bổ sung, gồm 4 TTHC cấp tỉnh và 1 TTHC cấp huyện. Theo đó, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc đối với việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng ném; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng rổ; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn đấu kiếm thể thao. Thủ tục xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa được điều chỉnh thời gian giải quyết TTHC cấp huyện từ 5 ngày làm việc lên 8 ngày làm việc.

TAGS