Tam Kỳ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính

H.L |

(QNO) - Sở TT-TT vừa có buổi làm việc với UBND TP.Tam Kỳ về tình hình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành của thành phố.  

Đến nay, TP.Tam Kỳ đã triển khai áp dụng các phần mềm trong giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả. Bao gồm: Phần mềm một cửa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký thế chấp, đăng ký kinh doanh; phần mềm quản lý hồ sơ qua mạng (Q-Office). Bước đầu, việc ứng dụng CNTT đã giúp giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ, công việc, phục vụ cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn Tam Kỳ…

Tuy nhiên, việc ứng dụng các dịch vụ qua mạng của Tam Kỳ vẫn tồn tại nhiều hạn chế, chưa có tính hệ thống và tổng thể. CNTT chưa tạo sức mạnh và bước đột phá trong cải cách hành chính, phục vụ đắc lực người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, Tam Kỳ sẽ tiến hành nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố; xây dựng hệ thống nhắn tin SMS phục vụ chỉ đạo, điều hành và phục vụ cho các tổ chức, công dân. Việc triển khai một số dịch vụ hành chính công ở mức độ 3 (đối với quản lý cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh…) và ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng giao thông đô thị cũng sẽ được đẩy mạnh.

H.L