Tam Kỳ giải thể Trung tâm Phát triển các khu, cụm công nghiệp và thương mại dịch vụ

L.BÍCH - T.QUÂN |

(QNO) - Sáng 29.1, UBND TP.Tam Kỳ công bố Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 25.1.2019 về việc giải thể Trung tâm Phát triển các khu, cụm công nghiệp và thương mại dịch vụ TP.Tam Kỳ.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, Trung tâm Phát triển các khu, cụm công nghiệp và thương mại dịch vụ TP.Tam Kỳ được giải thể để chuyển nhiệm vụ vào một số đơn vị khác như Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố yêu cầu trung tâm kịp thời giải quyết tất cả hồ sơ liên quan và bàn giao về cho 3 đơn vị nêu trên. Đồng thời yêu cầu Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng HĐND - UBND thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trước đây của Trung tâm Phát triển các khu, cụm công nghiệp và thương mại dịch vụ. Quyết định giải thể có hiệu lực từ ngày 1.2.2019.

L.BÍCH - T.QUÂN