Tam Kỳ hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Hành chính công

HOÀNG BIN |

(QNO) - Chiều 18.5, ông Văn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chủ trì phiên họp lần cuối với các ngành liên quan nhằm hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố, trước khi trình tỉnh thông qua trong tháng 6.2017.

Cơ cấu của trung tâm được tổ chức tinh gọn, tổng số 20 người làm việc, trong đó chuyên trách 5 người, còn lại 15 cán bộ điều động. Trung tâm có 1 giám đốc, 1 phó giám đốc và các viên chức làm công tác chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, hành chính phục vụ. Bộ phận nghiệp vụ gồm 2 phòng: Hành chính - tổng hợp, Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Ngoài ra còn có bộ phận kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP.Tam Kỳ, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định pháp luật. Trung tâm có chức năng làm đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định.

Những thủ tục hành chính giải quyết tại trung tâm thuộc các lĩnh vực: đất đai, môi trường - khoáng sản, xây dựng - quy hoạch, đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, LĐ-TB&XH, tư pháp, GD-ĐT, công thương, nông nghiệp, văn hóa thông tin, y tế, nội vụ, đăng ký thuế, bảo hiểm xã hội, đăng ký quản lý cư trú, cấp phát chứng minh thư, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Dự kiến trung tâm đi vào hoạt động thử nghiệm trong tháng 9.2017, đến tháng 1.2018 chính thức vận hành.

HOÀNG BIN