Tam Kỳ rà soát 216 thủ tục thực hiện tại trung tâm hành chính công

HOÀNG BIN |

UBND TP.Tam Kỳ đang rà soát bộ quy trình thực hiện tại trung tâm hành chính công, dự kiến sẽ chính thức vận hành ngày 2.1.2018.

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính các cơ quan của thành phố đăng ký thực hiện tại trung tâm hành chính công là 216 thủ tục thuộc 25 lĩnh vực. Trong đó, Phòng Tài chính - kế hoạch đề xuất thực hiện 5 thủ tục hành chính không có trong quyết định công bố của Trung ương và tỉnh. Hiện đã có 14/14 cơ quan xây dựng quy trình để gửi về Phòng Tư pháp rà soát, tuy nhiên một số cơ quan xây dựng quy trình chưa đúng mẫu, gộp nhiều thủ tục vào một quy trình, xây dựng chưa đủ quy trình theo thủ tục đã đăng ký… Về thời gian thực hiện, có 12 cơ quan giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tổng cộng 275,5 ngày, đạt tỷ lệ 16%, còn thấp so với yêu cầu của tỉnh là giảm 30%. Có 4 cơ quan tăng thời gian thực hiện thủ tục hành chính như Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài chính - kế hoạch, tổng cộng tăng 34 ngày. Hai cơ quan giữ nguyên thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với tỉnh là Chi cục Thuế và Phòng Văn hóa thông tin.

Lãnh đạo TP. Tam Kỳ yêu cầu các đơn vị, phòng ban có bộ thủ tục hành chính đăng ký tại trung tâm hành chính công rà soát, phấn đấu giảm thêm thời gian thực hiện đạt 30% trên tổng thời gian giải quyết hồ sơ.

HOÀNG BIN