Tam Kỳ tiếp tục dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

T.VY |

TP.Tam Kỳ vừa được UBND tỉnh công nhận với vị trí thứ nhất khối 18 huyện, thị xã, thành phố cả tỉnh về cải cách hành chính năm 2017.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tam Kỳ dẫn đầu cả tỉnh về cải cách hành chính cho thấy những nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ người dân. Đi vào hoạt động từ đầu năm 2018 trên cơ sở nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Trung tâm Hành chính công Tam Kỳ không chỉ giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại cho công dân, tổ chức, giảm chi phí thông qua các hoạt động thực hiện tại trung tâm. Cạnh đó, bộ phận một cửa tại 13 xã, phường cũng đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

T.VY