Tăng cường tính tương tác, phản hồi

VĂN HÀO |

Khi Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh (đóng tại 159B Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ) đi vào hoạt động sẽ công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử, phần mềm đánh giá, phiếu góp ý… của trung tâm để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh cho biết, việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, nhân viên công tác tại trung tâm liên quan đến vấn đề tuân thủ các quy định nhà nước trong việc giải quyết TTHC, về tinh thần thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở. Sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị về hoạt động, điều hành của trung tâm, thì trung tâm chủ trì giải quyết và có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và báo cáo UBND tỉnh; đồng thời báo cáo cho các sở, ban ngành liên quan được biết. Đối với các đơn thư, phản ánh liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC thì trung tâm lập phiếu chuyển cho các sở ngành giải quyết, trả lời. Ngoài ra còn tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh trong việc quản lý điều hành, thực hiện các chế độ chính sách, phối hợp thực thi nhiệm vụ tại trung tâm.

Việc tiếp nhận những thông tin phản ánh từ tổ chức, cá nhân nhằm tăng tính dân chủ, minh bạch trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó kịp thời thay đổi, chấn chỉnh nếu xuất hiện lề lối, phương thức làm việc không hiệu quả. Để tạo sự chuyển biến trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, làm tăng hiệu quả làm việc trong quá trình hoạt động thì rất cần những tương tác, phản hồi như vậy. Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh được trang bị những thiết bị thông minh, hiện đại với hệ thống phần mềm giải quyết hồ sơ, từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả nên sẽ kịp thời cung cấp các thông tin và giải quyết TTHC thực hiện nhanh gọn, có sự giám sát. Các hoạt động, quy trình giải quyết hồ sơ được trực tiếp theo dõi là điều kiện thuận lợi để phát huy quyền dân chủ của người dân; tăng cường giám sát, đóng góp ý kiến đối với quy định trong các TTHC; góp ý về tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Như vậy, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh sẽ tạo được hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi công dân, tổ chức đến giao dịch.

VĂN HÀO