Tăng cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

H.LIÊN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa có buổi làm việc với Sở Thông tin - truyền thông (TT-TT) về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở TT-TT, năm 2017, ngành TT-TT đã tập trung ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Đã triển khai lắp đặt mạng WAN cho 33 đơn vị, kết nối liên thông phần mềm Q-office với trục liên thông văn bản điện tử; triển khai thử nghiệm hệ thống email công vụ; cấp chứng thư số chuyên dùng cho 49 đơn vị. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh đã xây dựng được nhiều phân hệ phần mềm, thiết kế cổng thông tin điện tử cho nhiều đơn vị; quản lý vận hành tốt hệ thống hội nghị truyền hình, mạng WAN, server, email của tỉnh. Tổ chức vận hành tốt hệ thống phần mềm tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh với 22.137 hồ sơ; vận hành ổn định hệ thống phần mềm điều hành Q-Office cho gần 100 đơn vị trên địa bàn.

Năm tháng đầu năm 2018, Sở TT-TT triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, triển khai thi công xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Ngành TT-TT cũng triển khai vận hành hệ thống phần mềm hành chính công điện tử cấp tỉnh phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ giữa Trung tâm Hành chính công với sở, ngành. Mở rộng triển khai phần mềm phục vụ hoạt động của trung tâm hành chính công cấp huyện tại các địa phương Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An và tiếp tục triển khai tại 5 địa phương gồm: Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Đại Lộc, Duy Xuyên…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận kết quả đạt được thời gian qua và cho rằng, chỉ số ứng dụng CNTT của tỉnh còn thấp, cần có những giải pháp thiết thực để nâng cao hơn nữa chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT. Đặc biệt, phần mềm theo dõi công việc của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Sở TT-TT cần xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an toàn thông tin và thực hiện tốt pháp lệnh về an toàn thông tin mạng. Ông Trần Văn Tân giao Sở TT-TT chủ trì, xây dựng kế hoạch thành lập trung tâm ứng cứu sự cố của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng tốt khung phần mềm dùng chung cho cả tỉnh, tạo sự kết nối, liên thông từ tỉnh đến huyện và cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng hạng bậc cải cách hành chính của tỉnh, nâng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp…

H.LIÊN